Riolerings-en omgevingswerken

Riolering – en omgevingswerken :

 Uitvoeren van allerhande rioleringswerken, zowel in PVC, PE, PP, gres en beton en dit voor alle voorkomende diameters

  • Leveren en plaatsen van pompputten en bijhorende persleidingen
  • Aanleg van (ondergrondse) bufferbekkens en infiltratiebekkens
  • Plaatsen van draineringen rond woningen en gebouwen
  • Plaatsen van ondergrondse collectoren voor luchttransport

 Leveren en plaatsen van :

 Inspectieputten in kunststof en beton

  • Alle beschikbare prefab RW tanks en septic tanks
  • Prefab betonkelders
  • Grote en kleine coalascentieafscheiders en vetvangers
  • Kleinschalige waterzuiveringsinstallaties
  • Stookolietanks