Grond-en funderingswerken

Uitvoeren van allerhande grondwerken voor particulier, privé, utiliteitsbouw en industriebouw :

  • Bouwrijp maken van terreinen
  • Graven van funderingen , kelders en bouwputten
  • Verhuur van graafmachines met machinist
  • Leveren en verwerken van teelaarde, aanvulgrond, zand, grind, steenslag,….
  • Afvoeren van overtollige gronden