Klaarleggen van bouwplateaus

Funderingen worden door ons uitgevoerd op basis van een studie opgemaakt door een architect of ingenieur stabiliteit. De draagkracht van ondergrond is sterk bepalend voor de fundering. Pols daarom in de buurt hoe het zit met de ondergrond. Bij twijfel kan een onderzoek (grondsondering) meer inzicht brengen. Is de ondergrond weinig draagkrachtig, dan wordt een aangepaste dieptefundering toegepast. Bijvoorbeeld dmv. putfunderingen of paalfunderingen.

Soorten funderingstypes :

Fundering op staal :

Meest gebruikte funderingstype met een verbrede sleuf op plaatsen waar de muren worden opgetrokken. Deze sleuf wordt volgestort met beton, zonder wapening.

Strokenfundering :

Het principe is vergelijkbaar met de fundering op staal, alleen wordt hier gewapend beton gebruikt. Putfundering :

Op belangrijke belastingspunten van de te bouwen woning worden putten gegraven en opgevuld met beton of gestabiliseerd zand. Hierop wordt een raster van gewapende betonnen balken gelegd. Zij dragen op hun beurt de woning.

Paalfundering :

Het principe is vergelijkbaar met de putfundering. Alleen worden nu betonnen palen in de ondergrond gegoten of geheid. Hier wordt niet gerekend op de draagkracht van de ondergrond, maar op de wrijvingsweerstand tussen de paalomtrek en de omringende grondlagen. Ook in dit geval wordt een raster van betonnen draagbalken geplaatst om verder te bouwen.

Algemene funderingsplaat of zwevende vloerplaat :

De vloerplaat wordt niet ondersteund door fundamenten, maar rechtstreeks op de volle grond gestort. Deze fundering