Containerverhuur

Hebt u particulier of als bedrijf één of meerdere containers nodig voor het verzamelen van afval tijdens sloopwerken, bouwwerken of verbouwingen, of is het enkel om bv. productieafval te verzamelen, dan kan u bij ons containers huren correcte voorwaarden en voorzien wij u tevens een snelle service.

U kan bij onze firma containers huren (inhoud 10, 13 of 30 m³) voor de volgende toepassingen :

  • Grond – en steenafval
  • Zand en teelaarde, (gewapend) beton – en steenafval, onvervuilde grond
  • Groen – en houtafval
  • Alle soorten hout, boomstronken, sloophout,…
  • Gemengd afval (niet voorgesorteerd volgens type)
  • Bouw - en sloopafval, metalen, kunststof, houtafval, gemengde grondafval,…

Wat mag niet in onze containers?

  • Huisvuil, huishoudelijke toestellen, gevaarlijk afval, chemisch afval, asbesthoudende materialen, huisvuil, batterijen en accu’s, autobanden,... Informeer ons gerust bij twijfel.

Vergunning nodig?

Enkel voor het plaatsen van een container op de openbare weg is een vergunning nodig. Hiervoor kan u best de lokale politiediensten contacteren. Zij zullen u dan van de nodige info en documenten voorzien. Indien de container op een privéterrein komt te staan, dan niet.